Çocuklar için

Eğlenceli İngilizce
Eğitim Platformu

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

A) SATICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı: RH POZİTİF YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE EĞİT. ÖĞRT. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Ertuğrulgazi Mahallesi Ceylanbeyli Sokak No:29 Pk:26150 Tepebaşı / Eskişehir

Telefon: +90 222 330 37 69

E-Posta: [email protected]

B) ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı / Ünvanı: ---- ----

T.C. Kimlik No: -----------

Adres: ------ --- ------- --- ------ -- -- ---

Telefon: (---)--------

E-Posta: [email protected]

Mevzuat gereği satıcı tarafından alıcıya yapılacak bildirimlerin ya da gönderimlerin yapılabilmesi amacıyla alıcının tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu, mevcut olacak değişikliklerin satıcıya bildirileceği, aksi durumda SATICININ sorumlu tutulamayacağı, ALICI tarafından kabul ve beyan olunur.

C) KISALTMALAR

İş bu Sözleşmede;

 1. "RH POZİTİF YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE EĞİT. ÖĞRT. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ." SATICI olarak;
 2. ---- ---- ALICI olarak;
 3. "RH POZİTİF YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE EĞİT. ÖĞRT. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ." ve "---- ----" müştereken TARAFLAR;
 4. "MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ" kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır.

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.remzihoca.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin/dijital kullanımın satışı ve mevcut olduğu hallerde yan ürünlerinin teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, mevcut hallerde teslimat koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konularında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.remzihoca.com  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.MADDE 3) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET / ÖDEME / TESLİMAT BİLGİLERİ:

Elektronik ortamda satın alınan HİZMETİN cinsi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, mevcut olduğu hallerde hizmetin fer’ileri niteliğindeki ürünleri teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

ALINAN ÜRÜN / HİZMET:

1. ÜRÜN 1
2. ÜRÜN 2
3. ÜRÜN 3

Toplam Satış Bedeli: ----,--TL

Ödeme Şekli: KREDİ KARTI / HAVALE

Teslim Edilecek Kişi: ---- ----

Telefon Numarası: (---)--------

Teslim Edilecek Adres: ------ --- ------- --- ------ -- -- ---

ALICI, bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği hizmetin, dijital kullanımın bedeli seçtiği ödeme yöntemi ile SATICI tarafından tahsil olunur. Alıcı, satın aldığı hizmet paketi kullanım süresi içinde olabilecek paket fiyatı değişikliklerinden etkilenmeyecektir. Süre sonunda, seçmiş olduğu paketler, güncel fiyat üzerinden faturalandırılacaktır.

Satın alınan hizmetin fer’i niteliğinde ürünlerin mevcut olduğu hallerde söz konusu yan ürünler satıcı tarafından alıcının belirttiği adresine kargo yoluyla gönderilecektir.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 7 iş günü süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alıcı tarafından satın alınan birden fazla hizmet paketi mevcutsa, her paket için ayrı satış sözleşmesi düzenlenir. Alıcı ve satıcının, sözleşmeye dayalı sorumluluğu her hizmet paketi için ayrı olarak değerlendirilecektir.

MADDE 4) SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER:

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından dijital kullanım hizmet paketinin satın alındığı tarihdir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 15 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 5) SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.remzihoca.com adresinden ancak velileri aracılığıyla satın alma işlemi yapabilir. SATICI, ALICININ veya ALICININ yetkilisinin sözleşmede belirttiği doğum tarihinin doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICININ doğum tarihini yanlış yazmasından dolayı SATICIYA hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICIDAN hak iddiasında bulunamaz.
www.remzihoca.com adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile ve banka havale/EFT ödeme yoluyla hizmet alımı yapılabilir. Alıcı tarafından talep olunan hizmetin işleme alınma zamanı, dijital kullanım hizmet bedelinin kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya havale/EFT yoluyla satıcının banka hesabına ödemenin yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

MADDE 6) ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI, hizmet paketi talebi ile birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olduğunu ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, www.remzihoca.com internet sitesinden SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün veya hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları..vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICININ yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICININ defter, belge ve kayıtlarının HMK ilgili maddeleri uyarınca kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7) SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ:

7.1.) SATIN ALMA:

ALICI, satın almak istediği hizmeti www.remzihoca.com internet sitesi üzerinde seçer, seçtiği hizmetin KDV dahil tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının pos cihazı üzerinden işleme alınır. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICIYA sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICIDAN bankası ile görüşmesi istenebilir.

Satın alınmak istenen hizmet paketinin alınma zamanı, hizmet paket bedelinin tahsil edildiği andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICIYA aynı veya benzer nitelikte ve fiyatta başka bir hizmet sunulabilir. Ya da ALICININ arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir hizmet satılabilir veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICININ SATICIDAN ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

SATICI, ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.

7.2.) ÖDEME:

www.remzihoca.com internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara havale/EFT ile satın alabilme imkanları sunulmuştur. Havale yoluyla ödemede, alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.) SEVKİYAT (OLASI MEVCUT HALLERDE):

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, talep edilen hizmet paketi satın alınmış olur. Satışa sunulan her hizmetin fer’isi niteliğinde ürün mevcut olmamakla birlikte, SATICI tarafından öngörülmesi halinde mevcut olan yan ürünler ALICININ belirttiği teslimat adresine kargo yoluyla gönderilir. Kargo şirketi ile ALICI’nın teslimata ilişkin bilgilerinin paylaşılmasına; ALICI tarafından onay verildiği kabul edilir. Satılan her hizmet paketine ait yan ürün mevcut olmamakla bu husus tamamen SATICININ iradesine bağlıdır, ALICI bu yönde herhangi bir talepte bulunamaz. Alıcıya kargo yoluyla gönderilen, satın alınan hizmetin yan ürünleri promosyon niteliğinde olmakla, maddi değeri bulunmayıp, satılamaz niteliktedir.

MADDE 8) ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR:

ALICI, hizmeti satın aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması yazılı olarak yapılmalıdır. Sözlü beyanlar kabul edilemez. İş bu husus da SATICI kesinti yapma hakkını Madde 8.1. gereğince saklı tutar.

Cayma hakkı süresi satış işleminin yapıldığı tarihte başlar. ALICININ cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren yazılı beyan ve faturanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi ALICIYA hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

ALICI, cayma hakkını eğitim süresi boyunca sadece 1 defa kullanabilecektir. İş bu husus da SATICI kesinti yapma hakkını Madde 8.1. gereğince saklı tutar.

ALICI dilerse satın aldığı hizmeti değiştirme hakkına sahiptir. ALICININ, SATICIDAN talep ettiği hizmet değerinin, daha önce satın alınan hizmet değerinden fazla olması durumunda www.remzihoca.com ek ücret talep etme hakkını saklı tutar. SATICIDAN talep edilen hizmet değerinin daha önce satın alınan hizmet değerinden düşük olması durumunda SATICI Madde 8.1. gereğince kesinti yapma hakkını saklı tutarak değişim gerçekleştirilir.

ALICI, hizmet değişimi hakkını eğitim süresi boyunca sadece 1 defa kullanabilecektir. İş bu husus da SATICI kesinti yapma hakkını Madde 8.1. gereğince saklı tutar.

Remzihoca.com bünyesindeki geçmiş dönem derslerinin iadesi madde 8.1 gereğince uygulanır.

Kredi Kartına yapılan iadelerin, alıcının kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Bundan dolayı ALICI, SATICIYI sorumlu tutamaz. Kredi Kartı ile alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICIYA nakit para ile ödeme yapamaz.

8.1.) ÖZEL HÜKÜMLER:

Taraflar arası işbu sözleşmeden cayma hakkı mevcut olmakla, sözleşmenin iade prosedürü söz konusu değildir. Sadece dijital kullanım hizmetinin iadesi mevcut olmakla, bu hususta da SATICININ belirlediği şartlar dahilinde iade prosedürü işleyecektir. Alıcı, işbu sözleşmeyi imzaladığında, almış olduğu hizmete dair dijital kullanım iadesinin SATICININ belirlediği şartlar dahilinde olabileceğini kabul eder.

HİZMET BEDELİ: Platformda ve www.remzihoca.com'un sunduğu ders kaynağı, sözlük, okuma, duyuru sistemi, clue bank, preposition uygulaması kelime defteri, wordy uygulaması, eşleştirme, test gibi uygulamaları kapsamaktadır.

 1. Ödemenin SATICIYA ulaştığı andan itibaren 7 gün içerisinde koşulsuz iade.
 2. Ödemenin SATICIYA ulaştığı andan itibaren 7 - 30 gün içerisinde ödenen tutarın %15 hizmet bedeli + işlenen ders saati x ders birim maliyeti = iade tutarı.
 3. Ödemenin SATICIYA ulaştığı andan itibaren 30 - 45 gün içerisinde ödenen tutarın %20 hizmet bedeli + işlenen ders saati x ders birim maliyeti = iade tutarı.
 4. Ödemenin SATICIYA ulaştığı andan itibaren 45 - 60 gün içerisinde ödenen tutarın %30 hizmet bedeli + işlenen ders saati x ders birim maliyeti = iade tutarı.
 5. Remzihoca.com bünyesindeki tüm geçmiş dönemlerin iadesi ilk 7 günden sonra yapılmaz.

MADDE 9) GİZLİLİK:

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIYA bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmak ve aynı kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar saklı kalmak kaydıyla alıcı, satıcıya kişisel verilerin kullanılması iznini vermektedir.

SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 10) UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Satışın gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


--/--/----

Bize ulaşın

Her türlü sorunuzda her zaman yanınızdayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

 • Adres: Ertuğrulgazi Mh. Ceylanbeyli Sk. No:29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
 • Telefon: 0 (222) 335 6464
 • Faks: 0 (222) 335 6464
 • E-posta: [email protected]