Çocuklar için

Eğlenceli İngilizce
Eğitim Platformu

Satın alın

Seçtiğiniz paket olan Seviye 1 paketi için aşağıdaki alanları doldurarak satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Üyelik Koşulları

Siteye üye olmadan önce bu sözleşmenin dikkatle okunması ve sözleşme koşullarını kabul ediyorsanız, -Üyelik koşullarını okudum ve kabul ediyorum- kutusunun işaretlenmesi gerekmektedir.

1) Tanımlar

Minidil.com: domainli sitenin her türlü çeşitli yazılım dillerinden oluşturulmuş yazımsal kodların metodların oluşturulması düzenlenmesi ve dosyalanması ilişkin internet sitesi

IP Adresi: İnternete bağlı her bilgisayarın internet ağına bağlanırken aldığı sayısal adrestir.

Fiyatlar: Minidil.com'da ücretli ve ücretsiz hizmetler vardır. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkımız saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

Müşteri Bilgileri: Minidil.com'a kayıt sırasında kullanıcı tarafından girilen veri, metin, fotoğraf, grafik vb. den oluşur.

Kayıt Şartları:

Minidil kayıt sırasında;

a) Kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi,

b) Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit edilirse kaydınızı silinebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.

Kullanıcı Adı ve Şifre: Kayıt sırasında kullanıcı adı ve şifre kayıt olan kişi tarafından belirlenmektedir.

Kayıt işlemi tamamlanınca;

a) Bu kullanıcı adı ve şifrenin sizin izniniz dışında kullanılması durumunda Minidil.com iletişim bölümünden gerekli bilgiyi vermek,

b) Siteyi ziyaret ettikten sonra tarayıcınızı kapatarak siteden çıkmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu paragraftaki maddelere uyulmamasından ötürü kaybedilen veya değiştirilen bilgiden sorumlu değildir.

Bilgileriniz Hakkındaki Kurallar:

Minidil.com'daki bilgileriniz ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sitenizde bulundurduğunuz bilgilerin,

a) Sahte, çalıntı olmaması,

b) Üçüncü bir tarafın hiçbir tescilhakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnememesi

c) Yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.)

d) Pornografi veya çıplaklık içermemesi

e) Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zararverecek bir programlama özelliği içermemesi

f) Site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırsınız.

Gizlilik: bize verdiğiniz haklar, Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanacaktır.

2) Genel Hükümler

1- Bu sözleşme RH POZİTİF YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ(bundan böyle kısaca RH POZİTİF olarak anılacaktır) tarafından Minidil.com internet sitesinde (bundan böyle kısaca Site olarak anılacaktır) yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikleri kapsar.

2- Kullanıcılar, RH POZİTİF'in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir 3. kişiye devredemez.

3- RH POZİTİF sunduğu hizmetlerden/servislerden herhangi birini tek taraflı ve ihbarsız durdurma ve değiştirme hakkını elinde tutar.

4- Kullanıcıların, RH POZİTİF tarafından sunulan hizmetlerden/servislerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları siteye erişim için kendisine tahsis edilen araçların (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle RH POZİTİF'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- Kullanıcı tarafından girilen her bilgi RH POZİTİF'in veritabanında saklanacak olup bu bilgiler gizlilik hükümlerine tabidir. Söz konusu gizlilik hükümleri, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan haller için geçerli değildir. RH POZİTİF'in herhangi bir kusuru olmaksızın bu bilgilerin 3. şahıslara dağılması ve/veya kullanıma sunulması halinde RH POZİTİF site yöneticileri, moderatörler ya da idareciler hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

6- Sitede RH POZİTİF tarafından sunulan hizmetlerin/servislerin yanı sıra isimlerin kullanım hakları ve sitede kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan mali; ve bunlara bağlı haklar, herhangi bir telif ücretine tabi olmaksızın herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran RH POZİTİF e ve/veya RH POZİTİF'in içerik temin ettiği ilgili kişilere aittir. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

7-) Müşteri, Tüketici Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun'u uyarınca 14 günlük cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanan müşteri cayma nedenini bildirmekle yükümlü olup 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye ödediği bedelin iadesi yapılacaktır. Bu süre zarfı dışında yapılacak iade işlemleri ile ilgili müşteri herhangi bir bedel talep etmemeyi kabul eder.

8) Müşteriler sitenin kullanımı ile ilgili ödemeleri kredi kartı , EFT veya havale yolu ile gerçekleştirilecek olup söz konusu yapılan ödeme ile, ilgili kullanılacak tüm bilgiler müşterinin sorumluluğundadır. Bu hususla ilgili RH POZİTİF'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- İşbu sözleşme hükümleri site kullanıcıları için geçerlidir.

3) Kullanıcının Yükümlülükleri

KULLANICI;

1- Kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği yazılı olarak RH POZİTİF'e bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını,

2- RH POZİTİF tarafından Sitede verilen içeriklerin, servislerin telif hakkının RH POZİTİF'e ait olduğunu, bu servisleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

3- RH POZİTİF tarafından sunulan hizmetlere/servislere RH POZİTİF tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmayacağını,

4- Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini,

5- İnternete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun kendisinde olduğunu,

6- Kullanıcı, Site'den yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve DEM'in Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Her mesajın gönderildiği kaynak IP adresi -ahlaka ve hukuka aykırı- kullanımı engellemek için kaydedilmektedir. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Bu durumda Kullanıcının internete erişebilmek için kullandığı servis sağlayıcısı da haberdar edilecektir.

7- Sitenin moderatörlerinin, idarecilerinin ya da Site yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusuna herhangi bir profili/başlığı/mesajı silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkisi olduğunu ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabileceklerini,

8- Diğer Kullanıcıların Siteyi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayacağını,

9- Kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını,

10- RH POZİTİF'in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm Siteyi izleyebileceğini,

11- Bu servisin kullanılabilmesi için işbu sözleşmenin kabul edilmesi gerektiğini,

12- İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda işbu sözleşmenin kesin delil niteliğine haiz olacağını, herhangi bir uyuşmazlık yaşanması halinde ihtilaf merciinin Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu,

KABUL VE TAAHHÜT EDER.

İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Kullanıcının aksi aykırı davranışları nedeniyle RH POZİTİF'in üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı takdirde, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkını haizdir. Bunun dışında RH POZİTİF tarafından Kullanıcının Siteden yararlanma hakkı tek taraflı olarak durdurularak sözleşme, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

4) Gizlilik

1- İşbu sözleşmenin Genel Hükümler başlıklı 5. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlamayapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

2- Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

HİZMET SUNAN FİRMA
RH POZİTİF YAYINCILIK DANIŞMANLIK
VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

KULLANICI
MÜŞTERİ

Bize ulaşın

Her türlü sorunuzda her zaman yanınızdayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

  • Adres: Ertuğrulgazi Mh. Ceylanbeyli Sk. No:29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
  • Telefon: 0 (222) 335 6464
  • Faks: 0 (222) 335 6464
  • E-posta: [email protected]